Sprekers


Ben Ale

Ben Ale

Dagvoorzitter Ben Ale was onder andere hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU Delft. Hij initieerde de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen, waaronder het verplichte systeem om de risico’s van gevaarlijke industrieën te berekenen. Ben gaf in de media op geheel eigen wijze commentaar op zaken rond veiligheid, risico, inspectie en controle. Waardoor hij de bijnaam 'rampenprofessor' kreeg. Nog steeds volgt hij de ontwikkelingen op de voet en treedt hij regelmatig op waarbij hij zijn verfrissende en originele mening over omgaan met risico's ten toon spreidt.

 
Arthur Zanders

Arthur Zanders

Arthur Zanders is verbonden aan de TUDelft in het Delft Safety and Security Institute. Naast vele andere publicaties is hij columnist en auteur van het boek Crisismanagement. Arthur werkt meer dan 25 jaar in de veiligheid en vooral op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Binnen bedrijven en overheid en de laatste 15 jaar voor organisaties als adviseur en trainer.

 
Anita Hertogh

Anita Hertogh

Anita Hertogh is Projectleider bij de Inspectie SZW. Zij leidde inspectieprojecten in branches als de zorg, de brandweer, woningcorporaties, politie en brandweer.

 
Erwin Mulder

Erwin Mulder

Erwin Mulder is Groupleader Safety en HVK bij Scania’s interne, onafhankelijke Arbo-organisatie te Zwolle. Hij managed een team van A&O’er, Arbeidshygiïenist en HVK (allen extern adviseur) en een MVK, bewaakt de planning en uitvoering van de RI&E en gezamenlijk adviseren ze diverse Scania bedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zijn opgedane ervaring als operationeel leidinggevende binnen Logistiek en Production Engineering zorgt voor een uitstekende verbinding tussen de dagelijkse operatie, Management en het Scania Health Centre.

 
Roel Paulus

Roel Paulus

Mr. Roel Paulus is werkzaam als projectmanager a.i. bij de afdeling Personeelszaken / Bedrijfsondersteuning van Envida. Daarnaast is hij zelfstandig management consultant, jurist, MFN-registermediator en coach. Hij werkte als HR Directeur en HR Manager voor bedrijven in de telecomsector en organisaties in de zorg.

 
Porto Franco

Porto Franco

Porto Franco is directeur van Tri-plus en veiligheidskundige. Porto Franco ondersteunde organisaties in zowel binnen en buitenland bij het organiseren van de RI&E. Dit doet hij op een passievolle wijze waarbij de theorie en praktijk elkaar vinden. Met zijn ervaring kan hij zich goed verplaatsen in mensen op alle niveaus. Hij speelt daardoor een centrale rol in het verbinden van verschillende opvattingen en zienswijzen binnen een organisatie.

 
Geraldo Kumeling

Geraldo Kumeling

Geraldo Kumeling is adviseur/trainer duurzame inzetbaarheid. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gezonde arbeidsomstandigheden en werkbare arbeidsverhoudingen. Onlangs verscheen zijn boek met de titel ‘Invloed op besluitvorming’.  

 
Carolien de Vries

Carolien de Vries

Carolien de Vries is oprichter en eigenaar van Shenook, een veiligheidsadviesbureau dat zich richt op brand)veiligheidsbeleid en risicomanagement. Daarnaast is Carolien oprichter van Drie Advies, welke RI&E’s met een twist uitvoert voor en samen met het MKB. Zij heeft een grote interesse voor veiligheid en didactiek en gelooft dat leren een sleutel is voor meer veiligheid. We kunnen daar in Nederland nog grote stappen in maken: meer kennis, is meer veiligheidsbewustzijn, is een fundament voor veilig gedrag.

 
Maarten Braadbaart

Maarten Braadbaart

Maarten Braadbaart (1966) is sinds begin 2004 werkzaam als Product Manager bij SICK B.V. in Bilthoven. Maarten heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en is meer dan 10 jaar werkzaam geweest in de machinebouw. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met het bouwen van verpakkingslijnen, roterende afvulsystemen en industriële ovens. Door zijn ervaringen in de diverse branches in met name de machinebouw, is Maarten in staat de vaak applicatiegerichte veiligheidsvraagstukken om te zetten in praktische adviezen. In zijn functie als Product Manager bij SICK is Maarten Braadbaart verantwoordelijk voor alle producten die te maken hebben met industriële veiligheid. Als productexpert en specialist op het gebied van normen, richtlijnen en wetten geeft hij regelmatig trainingen en lezingen. Tevens is hij lid van de Nederlandse normcommissie 'Elektrische uitrusting van machines' (NEC44). Deze commissie is onder andere betrokken bij de totstandkoming van de NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN-EN-IEC 62061.

 
Stephan Segboer

Stephan Segboer

Stephan Segboer studeerde Gezondheidswetenschappen en is Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige. Hij werkte bij een landelijke Arbodienst en is vanaf 2001 werkzaam bij de Inspectie SZW.

 
Diana Martens

Diana Martens

Diana Martens is chemisch Analist, Kwaliteitsmanager, Chemisch procestechnoloog en meester florist. Zij heeft ervaring binnen de chemische industrie en werkt vanaf 2002 bij de Inspectie SZW.

 
Maryke Oor

Maryke Oor

Maryke Oor is adviseur bij Veiligheidskunde & Managementsystemen in Almere. Zij deed veel r&e’s voor het midden en kleinbedrijf en onderzocht voor GB met preventiekiezer de preventiemarkt in 2017.

 
Jappie van der Pol

Jappie van der Pol

directeur Botenverhuur L. van der Pol

 
Sebastiaan Kruger

Sebastiaan Kruger

Sebastiaan Kruger is eigenaar en oprichter van BaSystemen. Hij studeede Technische bestuurskunde en adviseerde vele bedrijven op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Interessant voor:

  • Arbo & Veiligheid
  • Managers met veiligheid in hun takenpakket
  • Veiligheidskundigen
  • HSEmanagers
  • Riskmanagers
  • Preventiemedewerkers
  • BHV-ers
  • Ondernemingsraden (VGWM)
  • Personeel & Organisatie
  • Facility Management
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.